Kapelaan Thai Nguyen benoemd in Zeeland

Bisschop Jan Liesen heeft Kapelaan Thai Nguyen benoemd tot kapelaan van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaan parochie. De twee parochies bedienen het gebied van Walcheren, de Bevelanden en Schouwen Duivenland in Zeeland. De benoeming gaat op 1 juli in.

Afscheid

Op zondag 30 juni neemt kapelaan Thai afscheid van onze parochie. Na afloop van de eucharistieviering om 11.00 uur in de St. Laurentiuskerk in het Ginneken is er gelegenheid Thai te ontmoeten en hem alle goeds toe te wensen. Graag nodigen wij u hiervoor uit.

Presentatieviering

Op zaterdag 22 juni wordt Thai gepresenteerd als nieuwe kapelaan in Zeeland. De presentatieviering vindt plaats om 19.00 uur in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. Er is die avond geen viering in de Mariakerk.

Ervaren priester

In 2017 werd kapelaan Thai Nguyen tot kapelaan benoemd in on onze parochie. Het was zijn eerste benoeming. In onze parochie heeft hij zich ontwikkeld tot een ervaren priester in het parochiepastoraat.