Tarieven 2020

Overeenkomstig de diocesane richtlijnen van het Bisdom van Breda gelden voor 2020 de volgende tarieven voor het verlenen van kerkelijke diensten.

Huwelijk (excl reiskosten €15,-) € 608,00
Uitvaart, inclusief avondwake (excl reiskosten €15,-) € 608,00
Plechtigheid op begraafplaats of in crematorium
zonder voorafgaande kerkelijke viering (excl reiskosten €15,-)
€ 405,00
Jubileumviering € 305,00
Stipendium (misintentie) €   11,00

Van ouders/ verzorgers wordt bij een verzoek om een doopsel, om deelname aan de eerste communie en om toediening van het vormsel gevraagd om tenminste de advies parochiebijdrage voor dat jaar te voldoen.

Voor dit jaar bedraagt deze gezinsbijdrage € 122,00. Een reeds betaalde lagere bijdrage voor dit jaar wordt hierop in mindering gebracht. Uiteraard staat het ieder vrij om meer te geven.