Iedereen kan wel een klein lichtje gebruiken – Chrismas fever in de kathedraal

Kerstengelenproject, doe je mee?

Inspirerende film over Maria

Filmmiddagen in het parochiecentrum:

Wie was Maria van Nazaret?
Waarom werd zij uitgekozen door God?
Wat betekende haar “ja-woord” voor de wereld?
Hoe werd zij de ‘eerste leerling’ van Jezus?
Waarom stond ze aan de voet van het kruis?
Waar is ze nu?
Hoe kan Maria ons helpen?

 

Oktober

Deze vragen komen aan de orde in de boeiende filmserie “Mij geschiede naar Uw woord”. In de maand oktober tonen we elke week op woensdag een aflevering van deze serie, waarna er gelegenheid is om gezamenlijk in gesprek te gaan over de betekenis van Maria in het katholieke geloof en de rol die zij speelt in ons eigen geloofsleven.

Data           : woensdagen 4, 11, 18 en 25 oktober

Tijd             : 14:00 tot 15:30 uur

Locatie     : Parochiecentrum, Ginnekenweg 331 Breda

Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze filmmiddagen, ongeacht kennis van geloof of achtergrond. Voor vragen of opgave kun je contact opnemen met Ivonne Schols, maar je mag die middagen ook spontaan langskomen op de pastorie. Vanaf 13:45 uur staat de koffie en thee klaar.

Bekijk de trailer over Maria 

i.schols@parochieheiligefamilie.nl

06-14210343

Afscheid Laura de Vries op 16 april

Samen The Passion kijken