Gezinsdag aan zee 2024

Kapelaan Thai Nguyen benoemd in Zeeland

Bisschop Jan Liesen heeft Kapelaan Thai Nguyen benoemd tot kapelaan van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaan parochie. De twee parochies bedienen het gebied van Walcheren, de Bevelanden en Schouwen Duivenland in Zeeland. De benoeming gaat op 1 juli in.

Afscheid

Op zondag 30 juni neemt kapelaan Thai afscheid van onze parochie. Na afloop van de eucharistieviering om 11.00 uur in de St. Laurentiuskerk in het Ginneken is er gelegenheid Thai te ontmoeten en hem alle goeds toe te wensen. Graag nodigen wij u hiervoor uit.

Presentatieviering

Op zaterdag 22 juni wordt Thai gepresenteerd als nieuwe kapelaan in Zeeland. De presentatieviering vindt plaats om 19.00 uur in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. Er is die avond geen viering in de Mariakerk.

Ervaren priester

In 2017 werd kapelaan Thai Nguyen tot kapelaan benoemd in on onze parochie. Het was zijn eerste benoeming. In onze parochie heeft hij zich ontwikkeld tot een ervaren priester in het parochiepastoraat.

Kleine groepen. Doe je mee??

Laatste kans Alpha op dinsdag 23 april

Reliekschrijn van de H. Bernadette in Breda

Paaswake druk bezocht en bekeken

Het was een drukbezochte Paaswake dit jaar.  Veel parochianen en andere belangstellenden hadden de weg naar de St. Laurentiuskerk in het Ginneken gevonden. Dit jaar hield onze parochie één Paaswake voor de hele parochie. En dat heeft goed uitgepakt.

Ook via ons eigen YouTube kanaal was de Paaswake te volgen. Bijna 250 mensen schakelde over naar internet om de Paaswake mee te maken.

Kapel H.Hartkerk wordt in ere hersteld

We moeten er nog even opwachten alvorens de inzegening plaatsvindt, maar dan is Breda een devotiekapel rijker. De kapel maakt deel uit van de H.Hartkerk aan de Baronielaan, waar twintig luxe appartementen zijn gerealiseerd. De kapel is intact gebleven, waar fraaie kleurrijke fresco’s de wanden sieren. De kapel heeft een eigen ingang aan de zijkant van de kerk. Het is de bedoeling dat onze parochie in overleg met de Vereniging Voor Eigenaren (VVE)de kapel gaat beheren en voor gebruik geschikt maken. Daarvoor wordt een oproep gedaan voor vrijwilligers. Aanmelden bij de parochie.

Meer informatie in ons komende parochiemagazine dat in maart verschijnt.