Filmreeks in het parochiecentrum:

Wie was Maria van Nazaret?
Waarom werd zij uitgekozen door God?
Wat betekende haar “ja-woord” voor de wereld?
Hoe werd zij de ‘eerste leerling’ van Jezus?
Waarom stond ze aan de voet van het kruis?
Waar is ze nu?
Hoe kan Maria ons helpen?

 

Deze vragen komen aan de orde in de boeiende filmserie “Mij geschiede naar Uw woord”. In de maand mei tonen we elke week op een aflevering van deze serie, waarna er gelegenheid is om gezamenlijk in gesprek te gaan over de betekenis van Maria in het katholieke geloof en de rol die zij speelt in ons eigen geloofsleven.

Locatie     : Parochiecentrum, Ginnekenweg 331 Breda

Data en tijden volgen z.s.m.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze filmmiddagen, ongeacht kennis van geloof of achtergrond. Voor vragen of opgave kun je contact opnemen met Ivonne Schols:

1.schols@parochieheiligefamilie.nl – 0614210343

Bekijk de trailer over Maria 

i.schols@parochieheiligefamilie.nl

06-14210343