Iedereen kan wel een klein lichtje gebruiken – Chrismas fever in de kathedraal

Kerstengelenproject, doe je mee?

Inspirerende film over Maria

Filmmiddagen in het parochiecentrum:

Wie was Maria van Nazaret?
Waarom werd zij uitgekozen door God?
Wat betekende haar “ja-woord” voor de wereld?
Hoe werd zij de ‘eerste leerling’ van Jezus?
Waarom stond ze aan de voet van het kruis?
Waar is ze nu?
Hoe kan Maria ons helpen?

 

Oktober

Deze vragen komen aan de orde in de boeiende filmserie “Mij geschiede naar Uw woord”. In de maand oktober tonen we elke week op woensdag een aflevering van deze serie, waarna er gelegenheid is om gezamenlijk in gesprek te gaan over de betekenis van Maria in het katholieke geloof en de rol die zij speelt in ons eigen geloofsleven.

Data           : woensdagen 4, 11, 18 en 25 oktober

Tijd             : 14:00 tot 15:30 uur

Locatie     : Parochiecentrum, Ginnekenweg 331 Breda

Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze filmmiddagen, ongeacht kennis van geloof of achtergrond. Voor vragen of opgave kun je contact opnemen met Ivonne Schols, maar je mag die middagen ook spontaan langskomen op de pastorie. Vanaf 13:45 uur staat de koffie en thee klaar.

Bekijk de trailer over Maria 

i.schols@parochieheiligefamilie.nl

06-14210343

Openlucht Gezinsviering in Grimhuisenpark Ulvenhout – a.s. Zondag 9 juli om 11.00 uur

Projectmedewerker aan de slag voor onze parochie

Sinds 1 juni heeft onze parochie een projectmedewerker.
Het is Ivonne Schols (56) die al nauw bij onze parochie betrokken is.
Zij neemt alleen die taken van Laura de Vries over waar geen wijding voor nodig is. Andere taken moeten de komende tijd nog verder ingevuld worden ‘Het is pionierswerk’, zegt de enthousiaste projectmedewerker die voor 32 uur aan de slag gaat.
Ze is geen onbekende binnen onze parochie. Ze organiseert Alpha en traint daar vrijwilligers om zelf die bijeenkomsten te kunnen leiden. Ook draagt ze haar steentje bij aan de familiezondag.
In het komende zomernummer van Dichtbij een nadere kennismaking.