Projectmedewerker aan de slag voor onze parochie

Sinds 1 juni heeft onze parochie een projectmedewerker.
Het is Ivonne Schols (56) die al nauw bij onze parochie betrokken is.
Zij neemt alleen die taken van Laura de Vries over waar geen wijding voor nodig is. Andere taken moeten de komende tijd nog verder ingevuld worden ‘Het is pionierswerk’, zegt de enthousiaste projectmedewerker die voor 32 uur aan de slag gaat.
Ze is geen onbekende binnen onze parochie. Ze organiseert Alpha en traint daar vrijwilligers om zelf die bijeenkomsten te kunnen leiden. Ook draagt ze haar steentje bij aan de familiezondag.
In het komende zomernummer van Dichtbij een nadere kennismaking.