Laatste eucharistieviering in de Petrus en Paulus kapel

Het doven van de kaarsen, het uit de kapel dragen van het kruis, de ciborie en het evangelieboek. Daarmee namen de parochianen afscheid van de Petrus en Paulus kapel in de wijk Boeimeer. Op 27 juni werd de laatste eucharistieviering gevierd bij de sluiting van de kapel. In deze afscheidsviering gingen Mgr. vicaris-generaal Harry Lommers en de priesters Lars Peetam en Piet van Gorp voor.

Lange voorgeschiedenis
De Petrus en Pauluskerk kent een lange voorgeschiedenis. Toen in de jaren ’50 vorige eeuw de wijk Boeimeer ontstond, was de Petrus en Pauluskerk daar een logisch uitvloeisel van. De kerk werd op 25 maart 1958 gewijd en in gebruik genomen. In 2003 werd de kerk aan de Graaf Hendrik III Laan gesloopt om plaats te maken voor een kerkzaal, een kapel en een secretariaatsgebouw. Ook verrees er een appartementencomplex, dat de plaats innam van de koepelkerk.