Actie Kerkbalans van start

Onder net motto ’Geef voor de kerk van morgen’ is afgelopen week de actie Kerkbalans 2021 van start gegaan. Doel van deze jaarlijks terugkerende actie is om parochianen te motoveren om hun parochiebijdrage te voldoen. Daarvoor ontvangen zij een brief met folder waarin een en ander wordt toegelicht.

Investeringen
Door de coronacrises zijn veel collectes weggevallen, terwijl de investeringen doorliepen. Zo is in de kerk van Bavel nieuwe verlichting aangebracht, vonden er de nodige werkzaamheden plaats aan de kerktoren in Ulvenhout en werden kerktoren en uurwerk in het Ginneken aan een omvangrijke renovatie onderworpen.

Online vieringen
Verder wordt de komende tijd het nodige geïnvesteerd in de geluidskwaliteit van de St. Laurentiuskerk in het Ginneken en in de onlinevieringen in deze kerk. Parochianen en andere belangstellenden die om welke redenen dan ook, niet naar de kerk kunnen komen, kunnen via dit YouTube thuis de eucharistie volgen.

Missionaire parochie