Uitnodiging bijeenkomsten over de synodale kerk

Eerste Communievoorbereiding van start gegaan.

Life Teen – the Weight of the World