Welkom bij Alpha! A.s. dinsdag (28 september)

Openluchtviering in Ulvenhout op 19 september om 11 uur

Afgelopen zondag 28 maart was er een bijzondere Palmpasenviering voorbereid door de werkgroep Gezinsvieringen Ulvenhout/Bavel/Galder. Pastor Lars Peetam ging de gezinsmis voor. De kinderen beelden de intocht in Jeruzalem uit met hulp van Ezel Sila.