Kort berichtje: geen Sacrament van verzoening op vrijdag 16 december