16 april: Afscheidsviering

voor pastoraal werker Laura de Vries