Bijzonderheden zondag 15 augustus

Hoogfeest: Maria Tenhemelopneming