Aanvragen doop

Voor de doopviering neemt u deel aan een gezamenlijke bijeenkomst met andere doopouders. Daarna is er een afspraak met de bedienaar van de doop.

De voorbereidingsbijeenkomst voor ouders van dopelingen is meestal op de eerste dinsdagavond van de maand. Dopelingen graag 6 weken van te voren aanmelden. Meer informatie over het doopsel vindt u bij de rubriek Sacramenten.

Voor het aanmelden van dopelingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw parochiekern of het centraal secretariaat. Zie voor adresgegevens de rubriek Contact.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.