Informatie over de Eerste H. Communie

Kinderen in groep 4 van de basisschool kunnen hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Om de kinderen hierop voor te bereiden gebruiken we het project ‘Op weg naar je Eerste Heilige Communie’. 

We bereiden de kinderen voor op de Eerste Heilige Communie, op het deelnemen aan kerkelijke vieringen. In deze voorbereidingsperiode gaan we hen uitleggen wat en hoe we vieren in de kerk. We doen dat als parochie, maar samen met u.

De voorbereiding start eind oktober en bestaat uit vier catecheseochtenden voor communicanten en hun ouders, een kennismakingsviering en een rondleiding in de kerk. Daarna is de feestelijke viering van de eerste Heilige Communie. Bij het centrale secretariaat kan meer informatie over de Eerste Communie worden opgevraagd.
 
 
Zie voor adresgegevens de rubriek Contact.

Voor een overzicht van andere vieringen ga naar vieringen voor kinderen

Copyright © 2013. All Rights Reserved.