Aanstaande zondag 8 april is er weer Gezinsviering om 9.30 uur in Ulvenhout en om 11.00 uur in Bavel

Het thema van de viering is : “ Zonder twijfel?”.  Heb je ooit gehoord van ‘fake news’? Of van ‘nep-nieuws’? Wat moet je wel geloven en wat niet? Hoe scheid je onzin van de feiten? Wat is waarheid?

Al deze vragen gingen ook in het hoofd om van Thomas, een apostel van Jezus! Toen er aan hem verteld werd dat Jezus uit de dood was verrezen, kon hij dat niet geloven. Dat moest wel nepnieuws zijn!? Hij wilde graag zelf controleren of het nieuws klopte. En die kans kreeg hij!

Voor ons is dat anders. Wij kunnen weinig controleren als het gaat over wat er met Jezus is gebeurd. Zouden wij ook in verwarring kunnen raken, net als Thomas, als er aan ons nu zou worden verteld dat een lieve vriend die dood is toch echt ‘gezien’ is in het dorp?

Kom dat ontdekken: in de gezinsviering van 8 april. Wij zijn heel benieuwd naar jullie reactie!

 

In Ulvenhout is er na afloop is weer koffie drinken en een bijeenkomst voor de communicanten

De werkgroep gezinsvieringen Ulvenhout/Bavel.

 

Eerst volgende gezinsvieringen in Ulvenhout (Laurentiuskerk):

  • zondag 8 april 2018 (09:30 uur)
  • zondag 27 mei 2018 Eerste H.Communie (11:00 u)
  • zondag 1 juli 2018 Sleutelviering (09:30 uur)  in de open lucht (Grimhuisenpark)!