Aanmelden Eerste H. Communie in Ulvenhout

UITNODIGING VOOR DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

De communiewerkgroep Ulvenhout gaat weer starten met de voorbereidingen voor aanstaande communicanten op hun Eerste Heilige Communie. De voorbereiding is in eerste instantie bedoeld voor kinderen uit Ulvenhout, Galder en Strijbeek, maar ook kinderen uit Breda zijn van harte welkom, als ze hun Eerste H. Communie in Ulvenhout willen doen.

De Communie is gepland op zondag 24 mei 2020 om 11:00 uur in de Laurentius kerk in Ulvenhout.

In een zestal bijeenkomsten zal uw kind worden voorbereid op de Eerste Heilige Communie. Deze staan gepland aansluitend aan de gezinsvieringen (2e zondag van de maand van 09.30-10.30 u).

De informatie & kennismakingsbijeenkomst zal op zondag 6 oktober om 10:45 aansluitend aan de gezinsviering van 09:30 zijn. De presentatieviering is op zondag 19 januari 2020 om 09:30 u

Heeft u en uw kind belangstelling, dan verzoeken wij u het bijgaande aanmeldingsformulier in te vullen en uiterlijk 29 september 2019 digitaal te mailen naar: gezinsviering.ulvenhout@gmail.com

De werkgroepleden kijken weer uit naar een mooie en leerzame voorbereiding. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,

Communiewerkgroep

  • Jan Rops                                                                                   
  • Katrina Bull                                     
  • Daniel Rompa                                 
  • Marleen Verhagen                         

P.S. Eventuele kinderen in groep 3 moeten echt nog een jaar wachten, zij zijn nog te jong om deel te nemen aan het eerste communie project.

P.S.2. Aan deelname aan de Communie zijn kosten verbonden ter hoogte van het normbedrag van € 130 per jaar per gezin, tenzij u als lid van het parochiefonds jaarlijks al bijdraagt. De financiële bijdrage loopt via het parochiefonds, waarvan u bericht zult ontvangen.

Aanmeldformulier Eerste Heilige Communie 2019/2020

Gegevens Communicant:

Roepnaam en achternaam:

Doopnamen:

Adres / Postcode / Woonplaats

Geboortedatum  

Gedoopt op

In bezit van doopkaars (ja/nee) 

Gegevens ouder(s)/ verzorger(s):

Naam ouder / verzorger

Emailadres

Telefoonnummer

Naam ouder / verzorger

Emailadres

Telefoonnummer

Vriendelijk verzoek om het formulier uiterlijk 29 september as. digitaal te mailen naar:

gezinsviering.ulvenhout@gmail.com

VOORLOPIGE PLANNING GEZINSVIERINGEN ULVENHOUT 2019-2020

Zon.    6 okt   09.30u.           gezinsviering    Ulvenhout

Zon.    6 okt   10.45 u.          Informatie & kennismakingsbijeenkomst 1e communie (ouders + kinderen) 

Zon.    3 nov 09.30 u.           gezinsviering Ulvenhout

Zon.    3 nov 10.45 u.           Voorbereiding 1e communie Hoofdstuk 1 en 2

Zon.    8 dec   09.30 u.         gezinsviering – Advent  Ulvenhout

Zon.    8 dec 10.45 u.           Voorbereiding 1e communie hoofdstuk 3 en 4  

Zon.    24 dec. 18:30             Herdertjesviering   Ulvenhout

Zon.    19 jan   09:30 u.        Presentatieviering EC  Ulvenhout

Zon.    16 feb   09:30 u.       Gezinsviering   Ulvenhout

Zon.    16 feb   10:45 u.       Voorbereiding 1e communie Hoofdstuk 5 en 6  

Zon.    8 mrt 09.30 u.           Gezinsviering     Ulvenhout

Zon.    8 mrt 10:45 u.           Voorbereiding 1e communie  Hoofdstuk 7

Zat.      4 apr tussen 13:00 – 14:30 Palmpasenstokken maken  + rondleiding kerk

Zon.    5 apr  09:30              Palmpasenviering  met Harmonie en Ezel Sila in Ulvenhout   +  naar verzorgingshuis “de Donk”     

Vr        22 mei 15:00             Oefenen zingen + oefenen viering 1 communie Ouders + kinderen.                                 

Zon     24 mei 11:00 !!       Eerste Communie viering   Ulvenhout                             

Zon     24 juni 09:30            Gezinsviering (Sleutelviering) in de openlucht ! In Grimhuijsenpark Ulvenhout (naast de kerk)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *