Diocesane Biddende Moedersdag

Diocesane Biddende Moedersdag            

Alle (groot)moeders uit Noord-Brabant en Zeeland zijn van harte uitgenodigd voor de diocesane Biddende Moedersdag. Ook wie geen deel uitmaakt van een groepje is van harte welkom. Dit geldt ook voor vrouwen die fysiek geen kinderen hebben, maar zich wel moeder voelen.

Als (groot)moeder voel je jezelf vaak verantwoordelijk voor het geluk en welzijn van je kinderen. Soms gaat dat onze krachten te boven. Tijdens deze dag gaan we hier dieper op in. We doen dit aan de hand van het Evangelie van Martha en Maria. En we vragen ons af: wat wil dit Evangelie ons als moeders leren?

Het programma is als volgt:
13.30   Eucharistieviering met Monseigneur Liesen als hoofdcelebrant
14.30   Ontvangst met koffie en vlaai
15.00   Inleiding ‘Wees je bewust van je verantwoordelijkheid’ door Wies Mom
15.45   Gebedsuur: samen bidden voor de (klein)kinderen
16.45   Drankje, napraten

Praktische Informatie

Wanneer: Zaterdag 3 maart 2018, vam 13.30 tot 17.00
Waar: Sint Josephkerk (en pastorie), Sint Josephstraat 2 in Roosendaal.
Opgave: via https://sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastoraat/diocesane-biddende-moedersdag-3-maart-2018 of een email naar: opgave@sintfranciscuscentrum.nl.