Benoeming Peter Derks

Kanselbericht: benoeming pastoraal werker Peter Derks

Bisschop Jan Liesen heeft pastoraal werker Peter Derks benoemd in het pastoraal team van de H. Bernardusparochie in Oudenbosch en de Immanuelparochie in Zevenbergen. In deze parochies zijn meerdere vacatures en de voortgang van de pastorale zorg staat er zwaar onder druk. Daarom heeft de bisschop een beroep op Peter moeten doen en hij heeft besloten op dit beroep in te gaan.
De bisschop benoemt Peter daar al per 1 september.

Zowel het parochiebestuur als het pastoraal team voelen zich door het besluit van de bisschop overrompeld. Anderzijds bestaat er begrip voor de pastorale noden in het bisdom.

Peter Derks was verantwoordelijk voor het pastoraat jonge gezinnen en de eerst aanspreekbare voor de parochiekern Bavel.  Het parochiebestuur en het pastoraal team hebben overigens alle begrip voor de keuze van Peter Derks en wensen hem alle goeds en Gods zegen in zijn nieuwe werkkring.

Wanneer de afscheidsviering van Peter Derks wordt gehouden, is nu nog niet bekend. We zullen u tijdig daarover informeren.

Na het vertrek van Martijn Kurstjens om een voltijds aanstelling in het justitiepastoraat te aanvaarden en nu ook dat van Peter Derks, ontstaan er in het pastoraal team twee vacatures met een omvang van anderhalf fulltime functie.
In overleg met het bisdom wordt ernaar gestreefd de ontstane vacatures zo spoedig mogelijk in te vullen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *