Conferentie de Missionaire Parochie gaat door op 24 en 25 maart