Ben Beemster 60 jaar priester

Viering zondag 23 augustus
Ben Beemster is zestig jaar priester

10 Juli was het zestig jaar geleden dat Ben Beemster (84) tot priester werd gewijd en toetrad tot de orde van Mill Hill. Op zondag 23 augustus wil hij dat graag vieren te midden van familie, vrienden en parochianen tijdens een eucharistieviering om 11.00 uur in de St. Laurentiuskerk in het Ginneken. Gezien de te verwachte belangstelling is vooraf reserveren noodzakelijk. Dat kan via het telefoonnummer: 076 5655433. Ook kan men zich aanmelden per e-mail: info@parochieheiligefamilie.nl

Een indrukwekkende ‘loopbaan’
Ben Beemster die 24 augustus 85 jaar wordt, heeft een indrukwekkende ‘loopbaan’ achter de rug. Na zijn priesterwijding werd hij gezonden naar Oeganda, waar hij zes jaar lang onder meer godsdienstles gaf op scholen, de ziekenzalving aan ouderen toediende en melaatsen bijstond. Na een kortstondig verblijf in Nederland als staflid van Mill Hill in Roosendaal vertrok hij in 1974 naar Noord Kameroen om daar binnen het apostolaat de dialoog tussen Christenen en de Islam te bevorderen. In 1996 keerde hij terug naar Nederland om in het Ginneken assistente te verlenen bij onder meer huwelijken en uitvaarten.

In het septembernummer van het parochieblad een uitgebreid interview met Ben Beemster

Alpha Senioren

Anke Vos stelt zichzelf voor

Dinsdag 11 augustus: conneXion