Vrijwilligerszondag Parochiekern Bavel

Op zondag 12 januari werd in een drukbezochte viering in de H. Maria Hemelvaartkerk in Bavel aanvang gemaakt met de traditionele vrijwilligerszondag van de parochiekern Bavel van de parochie van de Heilige Familie. De mooie viering van de doop des Heren werd opgeluisterd door het Brigidakoor met pianobegeleiding door Attie Vermeulen. Aan het eind van de viering werd zij verrast met de speciale vrijwilligerspenning, die door de parochiekern wordt uitgereikt om een uitzonderlijke vrijwilliger of werkgroep in het zonnetje te zetten. Attie zet namelijk al vele jaren haar beste beentje voor, maar dan met haar handen op het klavier. Zij begon met het kinderkoor en later met het Brigidakoor. Daarnaast zette zij zich in bij menig orgelconcert.

Diocesane onderscheiding voor Jan van den Wijngaard

Daarna nam pastoor Lars Peetam weer het woord en riep Jan van den Wijngaard naar voren. Jan is al zeer lange tijd koster in de Bavelse kerk. Naast de zondagsviering heeft vooral de wekelijkse woensdagochtendviering in het parochiecentrum zijn warme belangstelling. Ook voor uitvaarten vanuit de Bavelse kerk wordt vrijwel altijd een beroep gedaan op Jan. Wat weinig mensen zien, maar ook een door Jan stilzwijgend opgepakt werk was, is de verzorging van de tuin achter het parochiecentrum. Het parochiebestuur heeft Jans verdiensten onder de aandacht gebracht van de bisschop en die heeft hem heel graag de diocesane onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk toegekend.

Vrijwilligerspenning voor Drik Hoogstede

Na de viering waren alle vrijwilligers en hun partners welkom in het klooster. Daar werden onder het genot van een hapje en een drankje alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. Zonder hen kan een parochie niet bestaan. Toch zal onze parochie het in de toekomst zonder een zeer gewaardeerd vrijwilliger moeten stellen. Drik Hoogstede heeft niet alleen op muzikaal gebied als organist een jarenlange grote verdienste gehad voor de parochie. Hij organiseerde het jaarlijkse concert rond twee orgels en was ook altijd de medeorganisator van het kerstconcert. Als penningmeester loodste hij de Bavelse parochie door de fusiebesprekingen. Daarna heeft hij als penningmeester/kasbeheerder steeds de parochiekern Bavel beheerd. Nu gaat hij zijn werkzaamheden voor de parochie verminderen en dat was voor de dankbare rest van de parochiekerncommissie een reden om ook hem met de vrijwilligerspenning te danken voor zijn trouwe en harmonieuze inzet voor de parochie.

Life Teen op 12 januari