Het nieuwe parochieblad is verschenen

 

Klik hierop om het parochieblad met alle vieringen te lezen

Kanselbericht: Polen gaan Mariakerk huren

 

Namens het parochiebestuur wil ik u het nu volgende kanselbericht voorlezen.
Vanwege het groeiend aantal parochianen heeft de Poolse parochie behoefte aan een eigen kerk en aan de huisvesting van hun pastoor. Het gebruik van de Mariakerk door de Poolse St. Maxiliaan Kolbeparochie gaat definitief door. Voor 1 februari 2020 worden kerk en pastorie aan de Poolse parochie overgedragen. Op zondag 2 februari, Maria Lichtmis, vieren de Polen hun eerste eucharistieviering in de Mariakerk. Daarbij zijn ook wij als Parochie van de Heilige Familie van harte uitgenodigd. Over de precieze invulling van deze viering wordt u nog nader geïnformeerd. De Poolse parochie huurt de kerk en pastorie van het bisdom Breda die beide gebouwen zal kopen van de Parochie van de Heilige Familie.
Met de Poolse parochie maakt onze parochie afspraken over de huur van de kerk voor onze parochie voor de wekelijkse viering op zaterdagavond, voor uitvaarten en een klein secretarieel steunpunt.
Met de overname ontstaat er een nieuwe toekomst voor de Mariakerk en krijgt ook de pastorie een nieuwe bestemming. Daardoor is de functie als katholieke kerk in de wijk veiliggesteld.
U kunt het kanselbericht nalezen op de website. Ook in het komende parochieblad wordt aandacht geschonken aan de overname. Er volgt nog een aparte informatiebijeenkomst in de loop van december. Hierover worden parochianen van de Mariakerk nog geïnformeerd.

Lars Peetam, pastoor en voorzitter kerkbestuur