Themalezing over grenzen van militairen

In het kader van de jaarlijkse Vredesweek spreekt krijgsmacht-aalmoezenier Emmy Rau op donderdagavond 26 september over haar werk als geestelijk verzorger, de grenzen van militairen en de grenzen tussen haar werk en haar gezin. De themalezing vindt plaats in het parochiecentrum naast de R.K. Laurentiuskerk aan de Ginnekenweg 331. Aanvang: 19:30u. De bijeenkomst wordt afgesloten met een oecumenische gebedsdienst om 21:30 uur af in de kerk.

Het thema dit jaar luidt “Vrede verbindt over grenzen”. De Vredesweek duurt van 21 tot en met 29 september. 

De restauratie is nu echt begonnen!!

Het omhoog hijsen van het spandoek markeert het begin van een omvangrijke restauratie aan de toren van de St. Laurentiuskerk in het Ginneken. Rob van Etten ging zich samen met de machinist de hoogte in op weg naar de toren.

Dakkapelletjes
In de eerste fase kwam de timmerman in actie. Hij verving de deurtjes van de dakkapelletjes hoog in de toren. Daarna was het de beurt aan de lood- en leisteenbedekker die ook zonder hoogtevrees zich liet meevoeren op bijna 60 meter hoogte. Als die klus is geklaard, wordt het uurwerk aangepakt.

Stort indien mogelijk uw bijdrage op het rekeningnummer

NL42RABO0116734531 van de Parochie van de H. Familie onder vermelding van restauratie kerktoren

Onze hartelijke dank

Uitnodiging Life Teen 8 september

Terugkijken en vooruitzien…

Beste tiener,

Hopelijk heb je een geweldige zomervakantie gehad!

We horen graag álles over jouw ‘zomer-expeditie’ (in een bijzondere spelvorm…) op zondag 8 september bij Life Teen! Ook krijg je een kijkje in de belevenissen van enkele mede-tieners op het Life Teen zomerkamp.

En we kijken samen vooruit op het jaar dat voor ons ligt, wat soms ook weleens als een expeditie voelt… 

Om 17.45 uur gaan de kerkdeuren open,
om 18.00 uur beginnen we met de H.mis.
Als je misschien wilt lezen in de mis, laat het ons weten!
Aansluitend is de expeditie voor de tieners in de pastorie naast de Laurentiuskerk, voor ouders is er een informeel samenkomen
in de keuken aldaar.
Om 20.30 uur is de avond afgelopen.

Hopelijk tot dan!
Neem gerust vrienden en bekenden mee naar de Life Teen avond 🙂
Bij de mis zijn mensen van álle leeftijden welkom.

Groetjes,

het Life Teen Breda team