Kanselbericht

In dit kanselbericht wil het parochiebestuur van de H. Familie u graag informeren over de komst van pastoraal werkster Laura de Vries en het vertrek van pastoraal werkster Marjan Luijben.  

Het parochiebestuur is blij te kunnen meedelen dat de bisschop per 1 oktober pastoraal werkster Laura de Vries heeft benoemd voor onze parochie in een fulltime functie. Laura de Vries is bijna zes jaar als pastoraal werker actief in zestien kerken in de samenwerkende parochies Heilige Paus Johannes de 23e en Heilige Suitbertus, in de Kromme Rijnstreek en de West-Betuwe. 

Pastoraal werkster Marjan Luijben zet een nieuwe stap in haar loopbaan. Vanaf 16 september gaat zij aan de slag als geestelijk verzorgerop de locaties in Waspik en Geertruidenberg voor de verpleeghuizen De Riethorst Stromenland. 

Daarmee sluit Marjan een periode af, waarin zij bijna 12,5 jaar voor de parochie werkzaam is geweest. Van bisschop T. Muskens ontving zij indertijd haar zending voor de toenmalige Jeruzalemparochie. Aanvankelijk hield zij zich bezig met algemeen pastoraat en pastoraat jonge gezinnen. Later verruilde zij pastoraat jonge gezinnen voor het ouderenpastoraat, waarvoor zij 10 jaar actief is geweest. Daarnaast was zij zes jaar de eerst aanspreekbare pastor voor Ulvenhout, Strijbeek en Galder.