Afscheid Jan Monden

Dirigent Jan Monden neemt afscheid van het Gregoriaans koor in Bavel 

Jan Monden is sinds vele jaren dirigent van het Gregoriaans koor in Bavel. Met groot enthousiasme, kennis, kunde én tomeloze inzet heeft hij zo bijgedragen aan de opluistering van een ontelbaar aantal vieringen. Hij heeft aangegeven deze lange periode af te willen sluiten. 

Op zondag 14 juli zal hij daarom in de viering van 9.30 uur in Bavel voor de laatste maal het Gregoriaans koor Bavel leiden. De parochiekerncommissie en -contactgroep zal dit afscheid in die viering op gepaste wijze vorm geven. Na afloop van de viering is er een gezellig samenzijn in de kerk. U bent voor deze ochtend van harte uitgenodigd. 

Ooit dirigeerde Jan Monden het projectkoor. Kijk en luister:

Zomerprograma 2019

Openingstijden secretariaten

Zomeropening Secretariaten 

Parochie secretariaat
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur

Secretariaat Laurentiuskerk Ginneken
Dinsdag en vrijdag
van 09.30 uur tot 12.00 uur

Secretariaat Mariakerk
Maandag en vrijdag
van 09.30 uur tot 12.00 uur

Secretariaat HMH Bavel
Woensdag en vrijdag
van 10.30 uur tot 12.00 uur

Secretariaat Laurentiuskerk Ulvenhout
Maandag t/m vrijdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur

Benoeming Peter Derks

Kanselbericht: benoeming pastoraal werker Peter Derks

Bisschop Jan Liesen heeft pastoraal werker Peter Derks benoemd in het pastoraal team van de H. Bernardusparochie in Oudenbosch en de Immanuelparochie in Zevenbergen. In deze parochies zijn meerdere vacatures en de voortgang van de pastorale zorg staat er zwaar onder druk. Daarom heeft de bisschop een beroep op Peter moeten doen en hij heeft besloten op dit beroep in te gaan.
De bisschop benoemt Peter daar al per 1 september.

Zowel het parochiebestuur als het pastoraal team voelen zich door het besluit van de bisschop overrompeld. Anderzijds bestaat er begrip voor de pastorale noden in het bisdom.

Peter Derks was verantwoordelijk voor het pastoraat jonge gezinnen en de eerst aanspreekbare voor de parochiekern Bavel.  Het parochiebestuur en het pastoraal team hebben overigens alle begrip voor de keuze van Peter Derks en wensen hem alle goeds en Gods zegen in zijn nieuwe werkkring.

Wanneer de afscheidsviering van Peter Derks wordt gehouden, is nu nog niet bekend. We zullen u tijdig daarover informeren.

Na het vertrek van Martijn Kurstjens om een voltijds aanstelling in het justitiepastoraat te aanvaarden en nu ook dat van Peter Derks, ontstaan er in het pastoraal team twee vacatures met een omvang van anderhalf fulltime functie.
In overleg met het bisdom wordt ernaar gestreefd de ontstane vacatures zo spoedig mogelijk in te vullen.