Oecumenische vespers in de vastentijd: Stromen van levend water

Vastenactie 2019 van start

Motto vastenactie 2019: ‘Geef kinderen een kans’

Al meer dan tien jaar ondersteunen Kees de Wit en zijn vrouw Henny de Wit- Grouls vanuit de wijk Ypelaar met de stichting Care Karnataka het werk van de paters Norbertijnen in India. Deze Indiase paters helpen kinderen die verstandelijk en fysiek door allerlei oorzaken ernstig beperkt zijn. Door bijscholing van leerkrachten en het aanstellen van meer lokale counselors krijgen deze kinderen meer kansen op een betere toekomst. Een bijdrage van de vastenactie maakt dat mogelijk.

Getraumatiseerd
Vaak zijn deze kinderen getraumatiseerd. Zij hebben thuis te maken gehad met geweld en overmatig alcoholgebruik. Zij zijn gepest en trekken zich terug in een isolement. Daarnaast zijn er kinderen die een aangeboren of verworven verstandelijke en/of fysieke beperking hebben, zoals spasticiteit of een gehoorstoornis. Ze zijn door hun ouders vaak in hun hutje weggehouden, afgezonderd van de gemeenschap. Daardoor hebben zij zich niet kunnen ontwikkelen.

Investeren in mensen
Investeren in mensen en daarnaast ook uitbreiden van het onderwijs- hulpaanbod zijn daarvoor hard nodig. De paters Norbertijnen verlenen iedereen toegang ongeacht ras, kaste en geloof,
Vanaf 9 maart bij de start van de vastenactie zullen Kees en Henny in alle kerken van de parochie van de H. Familie tijdens de viering graag een toelichting geven op hun werk voor de Stichting Care Karnataka.

Korte lijnen
De lijnen tussen Kees, Henny en de paters Norbertijnen zijn kort. Regelmatig bezoeken zij de projecten om poolshoogte te nemen over de voortgang, de behoeften en wensen, en om mee te denken over verdere ontwikkelingen en een goede besteding van het geld.

Uw bijdrage overmaken: dit kunt u op twee manieren doen:
Ofwel op bankrekening NL12 RABO 0116 7014 12 ten name van P.C. Instel. parochie Heilige Familie onder vermelding van “Vastenactie 2019”.
Ofwel op bankrekening NL21INGB0000005850 ten name van St. Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland onder vermelding van “project 401251”.
Let op:
Als u geld overmaakt aan St. Bisschoppelijke Vastenactie vergeet dan niet het projectnummer te vermelden

Hartelijk dank voor uw bijdrage.