Overleg overname Mariakerk door Poolse parochie


Het parochiebestuur van de Parochie van de Heilige Familie voert gesprekken met het parochiebestuur van de Poolse Parochie: St. Maxiliaan Kolbeparochie over de overname van de Mariakerk en de daarbij behorende pastorie. Gelegen aan het Mariaplein 1 in de wijk Overakker.

Om de kerk over te kunnen nemen, is het noodzakelijk om ook de pastorie naast de kerk te kopen. De kerk, de pastorie en de tuin die deze gebouwen met elkaar verbindt, zijn een onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen het belangrijkste punt van de overname. Daarbij is uitdrukkelijk de voorwaarde opgenomen dat de Mariakerk voor de parochie van de H. Familie beschikbaar blijft voor de wekelijkse viering op zaterdagavond, voor uitvaarten en een klein secretarieel steunpunt.

Toekomst
Door deze overname heeft de Mariakerk toekomst. Deze was onzeker door het teruglopend kerkbezoek, minder inkomsten en stijgende kosten met betrekking tot onderhoud, energie en verzekering. Sluiting op termijn behoorde tot de mogelijkheden. Ook voor de leegstaande pastorie zocht het bestuur een nieuwe bestemming.

Informatiebijeenkomsten
De parochianen zijn via het kanselbericht geïnformeerd. Aansluitend volgen er informatiebijeenkomsten op maandag 18 februari 16.00 uur en op 19 februari 20.00 uur. Beiden in de Mariakerk.

Behoefte aan eigen kerk
St. Maxiliaan Kolbeparochie is een bloeiende parochie. Gemiddeld 300 parochianen bezoeken de wekelijkse viering op zondag die nu in St. Laurentiuskerk in het Ginneken wordt gehouden. Vanwege het groeiend aantal parochianen heeft de Poolse parochie behoefte aan een eigen kerk en ¬huisvesting van hun pastoor Klim. De Mariakerk en de pastorie kunnen daarin voorzien. De Poolse parochie maakt deel uit van het bisdom Breda en werd op 1 november 2009 opgericht door bisschop Van Den Hende.

Bijzondere Poolse band met de Mariakerk
Er bestaat een bijzondere band tussen de Polen en de Mariakerk.
Op zondag 29 oktober 75 jaar geleden, toen het zuiden van de stad was bevrijd, werd in de Mariakerk de H.Mis voor de bergjagers voorafgaande aan de verdere aanval gehouden. Ook is in deze kerk in oktober 2004 de 60e Bevrijdingsdag van Breda met een eucharistieviering herdacht. De viering hebben toen o.a. Koningin Beatrix en de toenmalige President van Polen dhr. Kwaśniewski en Lech Wałęsa bijgewoond.