gezins- en tienerdag in de Paulusabdij in Oosterhout op zondag 17 maart

Actie kerkbalans start 19 januari

Actie kerkbalans ‘Geef voor je kerk’

‘Geef voor je kerk’ is het thema van de actie kerkbalans 2019.

De actie start op 19 januari en duurt tot en met 2 februari.
Parochianen wordt gevraagd de kerk financieel te ondersteunen in de vorm van een jaarlijkse of maandelijkse kerkbijdrage. Naast de vieringen en de pastorale zorg is er ook geld nodig voor het onderhoud van de kerk.
Net als vorige jaar ontvangt iedere parochiaan een brief met folder waar het een ander wordt toegelicht