Het nieuwe parochieblad is verschenen

 

Klik hierop om het parochieblad met alle vieringen te lezen

Kanselbericht: Polen gaan Mariakerk huren

 

Namens het parochiebestuur wil ik u het nu volgende kanselbericht voorlezen.
Vanwege het groeiend aantal parochianen heeft de Poolse parochie behoefte aan een eigen kerk en aan de huisvesting van hun pastoor. Het gebruik van de Mariakerk door de Poolse St. Maxiliaan Kolbeparochie gaat definitief door. Voor 1 februari 2020 worden kerk en pastorie aan de Poolse parochie overgedragen. Op zondag 2 februari, Maria Lichtmis, vieren de Polen hun eerste eucharistieviering in de Mariakerk. Daarbij zijn ook wij als Parochie van de Heilige Familie van harte uitgenodigd. Over de precieze invulling van deze viering wordt u nog nader geïnformeerd. De Poolse parochie huurt de kerk en pastorie van het bisdom Breda die beide gebouwen zal kopen van de Parochie van de Heilige Familie.
Met de Poolse parochie maakt onze parochie afspraken over de huur van de kerk voor onze parochie voor de wekelijkse viering op zaterdagavond, voor uitvaarten en een klein secretarieel steunpunt.
Met de overname ontstaat er een nieuwe toekomst voor de Mariakerk en krijgt ook de pastorie een nieuwe bestemming. Daardoor is de functie als katholieke kerk in de wijk veiliggesteld.
U kunt het kanselbericht nalezen op de website. Ook in het komende parochieblad wordt aandacht geschonken aan de overname. Er volgt nog een aparte informatiebijeenkomst in de loop van december. Hierover worden parochianen van de Mariakerk nog geïnformeerd.

Lars Peetam, pastoor en voorzitter kerkbestuur

Gezinsviering op 3 november 09.30 uur in Ulvenhout

Aanstaande zondag 3 november om 09.30 uur is er speciaal voor gezinnen uit Bavel en Ulvenhout weer een gezinsviering, deze keer in Ulvenhout. Maar iedereen is welkom. We gaan in deze viering aan de slag met het thema : “Niets zien en toch geloven”.  Dit is zeker van toepassing op het verhaal dat we te horen krijgen over Mozes. Mozes krijgt de opdracht om het volk van Israël weg te leiden uit Egypte. Hij moet vertrouwen dat God hem helpt. Dat God hem en zijn volk kracht geeft.  Mozes leert dat God een naam heeft: “Ik-zal-er-zijn” oftewel ’Jaweh’ in het Hebreeuws.  Dan durft Mozes het aan om weg te gaan uit Egypte. Dit is ook meteen het eerste verhaal dat we gaan uitdiepen bij het Eerste Communie-project.

We gaan ook nog naar een tweede verhaal kijken en luisteren: het verhaal over de tollenaar Zacheüs. Jezus geloofde dat ook Zacheüs weer een goed man zou kunnen worden, ondanks dat hij al heel veel mensen veel geld had afgetroggeld en steeds maar meer en meer geld wilde. De leerlingen snapten niet dat Jezus uitgerekend bij deze man ging eten. Wat zag Jezus nou in deze man? Waarom deed Jezus dat? In deze viering zullen we met de kinderen onderzoeken waarom Jezus dat deed. Als kers op de taart heeft  Kinderkoor DoReMi  toepasselijke liedjes bij deze verhalen gezocht.

 

Opgeven Eerste H. Communie

Heb je je nog niet opgegeven voor de Eerste H. Communie? Dat kan nog steeds! Voor zowel Bavel als Ulvenhout, maar ook Ginneken.  Vraag informatie aan  op dit e-mail adres: gezinsviering.ulvenhout@gmail.com  of kijk verder op deze website. Via een aanmeldformulier kun je je opgeven voor Bavel, Ulvenhout en Ginneken. Ulvenhout en Bavel zullen samen hun communieproject draaien.

 

Kom dus aanstaande zondag ontdekken en beleven. Wij zijn heel benieuwd naar jullie reactie!

Na afloop is er weer koffie en limonade, dus graag tot ziens.

Werkgroep Gezinsvieringen Bavel en Ulvenhout

Themalezing over grenzen van militairen

In het kader van de jaarlijkse Vredesweek spreekt krijgsmacht-aalmoezenier Emmy Rau op donderdagavond 26 september over haar werk als geestelijk verzorger, de grenzen van militairen en de grenzen tussen haar werk en haar gezin. De themalezing vindt plaats in het parochiecentrum naast de R.K. Laurentiuskerk aan de Ginnekenweg 331. Aanvang: 19:30u. De bijeenkomst wordt afgesloten met een oecumenische gebedsdienst om 21:30 uur af in de kerk.

Het thema dit jaar luidt “Vrede verbindt over grenzen”. De Vredesweek duurt van 21 tot en met 29 september. 

De restauratie is nu echt begonnen!!

Het omhoog hijsen van het spandoek markeert het begin van een omvangrijke restauratie aan de toren van de St. Laurentiuskerk in het Ginneken. Rob van Etten ging zich samen met de machinist de hoogte in op weg naar de toren.

Dakkapelletjes
In de eerste fase kwam de timmerman in actie. Hij verving de deurtjes van de dakkapelletjes hoog in de toren. Daarna was het de beurt aan de lood- en leisteenbedekker die ook zonder hoogtevrees zich liet meevoeren op bijna 60 meter hoogte. Als die klus is geklaard, wordt het uurwerk aangepakt.

Stort indien mogelijk uw bijdrage op het rekeningnummer

NL42RABO0116734531 van de Parochie van de H. Familie onder vermelding van restauratie kerktoren

Onze hartelijke dank