Verzoek om uitvaart

Wenst u een uitvaartdienst in een van de kerken van de Parochie van de Heilige Familie, dan wordt dat geregeld via de uitvaartondernemer. Deze neemt contact op met de betreffende parochiekern om hierover afspraken te maken.

Nadat de melding is ontvangen neemt de voorganger zo spoedig mogelijk contact op met de nabestaanden om de dienst voor te bereiden. In principe gaat de voorganger mee naar het crematorium of naar de begraafplaats. In de viering is een koor aanwezig, tenzij u anders wenst. Dit gebeurt altijd in overleg met de voorganger.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.