Opgeven misintenties

Algemeen
Voor het opgeven van misintenties kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw parochiekern. De kosten voor een misintentie bedragen € 10,50.

Zie voor adresgegevens de rubriek Contact.

Na een uitvaart
Na de uitvaart van een parochiaan wordt zijn of haar naam gedurende zes weekeinden na het over-lijden als gebedsintentie voorgelezen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De nabestaanden wordt tevens de mogelijkheid geboden om tien gebeds-intenties aan te geven in door hen gewenste week-einden. De kosten hiervan worden vergoed uit de collecte, die tijdens de uitvaartdienst is gehouden. Over de invulling van deze tien gebedsintenties ontvangt u een brief van het secretariaat van uw parochiekern.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.