Aanvragen huwelijk

Wanneer u wilt trouwen, neem dan uiterlijk een half jaar voor de huwelijksdatum contact op met het secretariaat van uw parochiekern. U wordt dan uitgenodigd voor enkele voorbereidingsavonden. Samen met de voorganger, die uw huwelijk zal inzegenen, zal ook de viering worden besproken.
Bij de planning van uw huwelijksdag dient u er rekening mee te houden, dat de burgerlijke huwelijkssluiting altijd aan de kerkelijke inzegening vooraf gaat.

Zie voor adresgegevens de rubriek Contact.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.