Petrus en Pauluskoor

Het gemengd koor van de Petrus en Pauluskerk verzorgt tweemaal per maand de viering op zondag-morgen. Ook rouw- en trouwdiensten worden door ons verzorgd. Het koor repeteert elke dinsdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. Eenmaal per jaar gaan we een middag op stap en we vieren uitgebreid Caecilia avond. Het is blijkbaar heel gezellig bij ons, want niemand gaat zonder reden weg. Voor  informatie kunt u terecht bij mw. R. Janssen, van Galenweg 12, 4819 AL  Breda (telefoon: 076 514 22 91 of 06 521 39 565).

50-jarig bestaan
Op 21 februari bestaat het Petrus en Pauluskoor 50 jaar. Dit willen ze die dag vieren met een feestelijke eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk. Een speciale uitnodiging gaat uit naar alle oud koorleden en allen die het koor een warm hart toedragen. De viering begint om 9.30 uur.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.