Gregoriaans koor St. Jan

Het koor is in 1965 opgericht onder de naam Herenkoor van de Parochie Sint Jan de Doper. Na sluiting van de Sint Jan de Doperkerk in september 2000 heeft het koor een maand later een doorstart gemaakt en is verder gegaan onder haar huidige naam. Inmiddels bestaat het koor dus 50 jaar. Al die jaren staat het onder de inspirerende leiding van Piet van Oers. Vaste organist is sinds 1990 Paul Hencken.

De Gregoriaanse muziek is een groot cultuurbezit, dat zeker niet verloren mag gaan. Opvallend is, dat er meer kerkgangers zijn bij diensten die worden verzorgd met Gregoriaanse gezangen. Als koor hopen we dan ook, dat we nog vele jaren onze medewerking kunnen verlenen. Dat betekent echter wel, dat er mannenstemmen nodig zijn om het koor te versterken. De gemiddelde leeftijd is hoog en het aantal leden neemt om die reden ook af.

Normaal wordt gezongen tijdens de dienst om 09.30 uur in de Mariakerk op de tweede en de derde zondag van de maand. Met Pasen, Kerstmis en het Feest van St. Jan de Doper bestaat het repertoire uit meerstemmige kerkmuziek, die wordt uitgevoerd met de leden van het Sint Jan de Doperkoor. De repetities zijn, behalve tijdens de vakantieperiode, elke donderdagavond van 20.15 uur tot 21.15 uur in de bijsacristie van de Mariakerk. Na de repetitie hebben we een gezellige nazit en eenmaal per jaar maken we een uitstapje. Het koor is inmiddels een goede vriendenkring geworden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris, Gerard Teurlings (telefoon 0161 43 14 93).


Mariakoor

Het Mariakoor is opgericht in 1960. Het koor verzorgt rouw- en trouw-diensten. Onze dirigent is Joost van der Wulp en onder zijn bezielende leiding verzorgen we ook de viering op de eerste zaterdag van de maand. Onze repetities zijn op maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur. Het koor heeft momenteel 13 leden, dus nieuwe leden zijn van harte welkom. Wilt u ons komen versterken? Voor inlichtingen kunt u terecht via de telefoonnummers 076 565 21 11 of 076 565 09 35.


Sint Jan de Doperkoor

Het Sint Jan de Doperkoor is een gemengd koor, ontstaan uit het dames- en herenkoor van de voormalige parochie St. Jan de Doper (IJpelaar). Toen de kerk in 2000 werd gesloten is enkele maanden nadien het initiatief genomen om in gemengde samenstelling verder te gaan in de Mariakerk. Het koor verzorgt rouw-,  trouw- en jubileumdiensten en elke vierde zondag van de maand de zondagsviering.

Het repertoire bestaat uit zowel Nederlandse als Latijnse meerstemmige gezangen, die worden ingestudeerd en uitgevoerd onder leiding van dirigente Irma Teurlings met orgelbegeleiding door onze vaste organist, Paul Henken. Van zijn hand heeft het koor al enkele missen en een Ave Maria uitgevoerd. Op enkele hoogtijdagen, zoals Kerstmis, Pasen en het feest van St. Jan de Doper, zingt het koor samen met het Gregoriaans koor St. Jan een meerstemmige mis onder leiding van Piet van Oers, dirigent van het Gregoriaans koor, met orgelspel door Paul Henken.

De vaste repetitietijd is elke donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur en wordt begonnen met stemvorming. Verder repeteert het koor een half uur voor elke dienst, die het muzikaal verzorgt. Na de repetitie op donderdagavond drinken de leden nog gezellig samen koffie. Het Ceciliafeest wordt elk jaar samen met het Gregoriaans koor gevierd en bij het begin van de zomerstop hebben beide koren een gezellig uitje.

Nieuwe leden voor het koor zijn altijd welkom. U kunt voor informatie en aanmelding terecht bij dirigente Irma Teurlings (telefoon 0161 43 14 93) of bij voorzitster Joke Krijnen (telefoon 076 565 78 92).

Ceciliafeest.

Traditiegetrouw vierden het St. Jan de Doperkoor en het Gregoriaans koor St Jan
gezamenlijk het Ceciliafeest op 26 november.
Het repetitiezaaltje was gezellig ingericht met kleedjes, bloemstukjes en lichtjes
op tafel.
Na het openingswoordje, namens de besturen, door Jan Coppens, voorzitter van
het Gregoriaans koor, was er voor de leden en gasten koffie/thee met een heerlijke
punt Limburgse vlaai. Ondertussen werd er gezellig gepraat en zorgde Kees van
de Boom op de piano voor achtergrondmuziek.
Nadat de glazen waren gevuld, werd het Cecilialied gezongen, deze keer op tekst
van wijlen Henk van Gils, een oud-lid.
Daarna volgde, zoals het een koor betaamt, een bonte mengeling van vooral liedjes,
maar ook verhalen en een voordracht. Ook het brein werd op de proef gesteld met
een ingewikkelde som met merkwaardige uitkomst en een lettrpuzzel, die eerst
abacadabra leek.
Zo was de avond, waarop ook hapjes uit eigen keuken werden geserveerd, snel
voorbij en ging ieder tevreden weer naar huis.

Leonie Dolmans, secr. St. Jan de Doperkoor.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.