Laurentiuskerk koren

Heilig Hartkoor Breda

Het Heilig Hartkoor is een gemengd kerkkoor, dat in 2015 al 115 jaar bestaat. Ons repertoire bestaat uit meerstemmige kerkmuziek in verschillende talen vanaf de Middeleeuwen tot heden. Bij het zingen worden we begeleid op het orgel (tijdens repetities op een vleugel). Soms wordt a capella gezongen en bij bijzondere gelegenheden nodigen we andere instrumentalisten uit.

Tijdens de repetities wordt hard gewerkt aan zaken als stemvorming, ademhalingstechniek en de juiste uitspraak van de tekst. Kwaliteit staat bij ons voorop, maar daarnaast is het koor ook heel gezellig.

Graag gaan we nog heel lang door met het zingen van ons prachtige repertoire tijdens vieringen en af en toe een concert. Maar om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, doen we een beroep op iedereen die graag zingt om zich bij het koor aan te sluiten. Vooral bij de tenoren en de bassen zijn nieuwe zangers meer dan welkom.

Het koor repeteert op vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in ‘St. Frans’ en zingt op de eerste en de derde zondag van de maand tijdens de viering om 11.00 uur in de Laurentiuskerk. Het koor staat onder deskundige leiding van Niels Loose en wordt op orgel en vleugel begeleid door Kees van Dijk.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het koor, André Klemans (telefoon 040 226 07 81) of met de secretaris, mw. Reina Koelman (telefoon 076 571 47 42). Vanzelfsprekend bent u ook van harte welkom om eens vrijblijvend naar onze repetitie te komen om nader kennis te maken.

Laurante

Het dameskoor van de Laurentiuskerk in het Ginneken, Laurante, bestaat in november 2015 50 jaar. We hebben al veel uitvaarten gezongen en we zingen, ook al jaren, elke vierde zondag van de maand tijdens de hoogmis om 11.00 uur. Op zondag 22 november vieren we ons 50-jarig jubileum. Dirigent-organist is Paul Henken. Na de hoogmis is er voor iedereen gelegenheid tot feliciteren in St. Frans. We hebben een goede samenwerking met Accordando, het dameskoor van de Sacramentskerk. Maar omdat het ledenaantal terugloopt, willen we ook graag nieuwe leden verwelkomen, vooral bij de alten. Repetitietijd is maandag van 15.30 uur tot 17.00 uur (met koffiepauze) in St. Frans, naast de Laurentiuskerk. Voor informatie kunt u contact opnemen met Mieke Poppelaars (voorzitter, telefoonnummer 076 561 41 59) of Annet Mensink (secretaris, telefoonnummer 076- 5145204).

Cappella Minor

Cappella Minor is een klein, gemengd koor.

Het koor zingt verder elke 2de zondag van de maand tijdens de viering om 11.00 uur. De repetities vinden plaats op de vrijdagavond voor de tweede zondag van de maand van 19.45 tot 21.30 uur, na afloop drinken we een kopje koffie of thee en praten even bij. Vaste dirigente is Marja Duijvelaar, die tevens de muzikale begeleiding ondersteunt. Het repertoire is uiteenlopend: behalve Gregoriaans ook Latijnse en Nederlandse missen en motetten.

Indien u informatie over het koor wenst kunt u contact opnemen met Leo Kools (telefoon 06 518 12 330). Nieuwe leden zijn van harte welkom.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.