Informatie over het Vormsel

Voor de kinderen van groep 8 van de Parochie van de Heilige Familie wordt de voorbereiding op het heilig Vormsel georganiseerd. Vanaf september tot half januari bieden we de kinderen  het project ‘Geraakt door de geest’ aan. Daarmee worden de vormelingen samen op een eigentijdse en aansprekende manier op het Vormsel voorbereid. De voorbereidingsbijeenkomsten vinden plaats in gastgezinnen. De ouders kunnen hieraan meewerken en een plaats innemen in de voorbereiding van hun kinderen.

Het Vormsel heeft alles te maken met de Geest van God en het is geweldig als je door die Geest wordt geraakt. We zullen zien hoe Jezus door Gods Geest is gezonden en hoe we zelf door de Geest worden uitgedaagd om iets voor anderen over te hebben. Ze worden geprikkeld om zich sterk te maken in een wereld waarin het geloof niet vanzelfsprekend is.

Als we het over de Geest van God hebben vinden veel mensen het moeilijk zich iets daarbij voor te stellen. Maar we zullen zien dat dit best kan meevallen en dat we er heel goed over kunnen praten. 

Bij het centrale secretariaat kan informatie over het Vormsel worden opgevraagd. Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij Peter Derks, pastoraal werker en Lars Peetam, pastoor.

Zie voor adresgegevens de rubriek Contact.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.