Jeugd en Jongeren

De parochie vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren op het spoor van God worden gebracht. God houdt immers van mensen en al helemaal van kinderen. ‘Laat de kinderen tot Mij komen’, zoals Jezus zegt in het Evangelie volgens Marcus. Daarom is de parochie heel actief voor jeugd en jongeren door verhalen te vertellen over God en Jezus, door samen te vieren, te bidden en te zingen. Afhankelijk van hun leeftijd vragen kinderen om een eigen benadering bij het vertellen van verhalen en bij het vieren. Daarom hebben we vieringen uitgewerkt voor drie verschillende groepen: peuterkerk, kinderkerk en tienerkerk.
 
Stuurgroep Pastoraat Jonge Gezinnen
In de parochie coördineert de Stuurgroep Pastoraat Jonge Gezinnen alle activiteiten voor jonge gezinnen, tieners en jongeren. Ook ontwikkelt de Stuurgroep nieuwe initiatieven en zorgt ze er voor dat de vieringen en activiteiten bekendheid krijgen. De Stuurgroep komt ongeveer 5 avonden per jaar bij elkaar. Naast de Stuurgroep zijn er verschillende werkgroepen, die de praktische zaken rond vieringen en de voorbereiding op Eerste Communie en Vormsel regelen. Dit zijn:

  • liturgiegroep peuterkerkvieringen,
  • liturgiegroepen kinderkerkvieringen,
  • liturgiegroep tienerkerkvieringen,
  • werkgroep muzikale ondersteuning,
  • werkgroep communicatie,
  • werkgroepen Eerste Heilige Communie,
  • werkgroep Heilig Vormsel.

Aanspreekpunt voor het Pastoraat voor Jonge Gezinnen en voor het Pastoraat voor Tieners en Jongeren is Peter Derks.
 
Zie voor adresgegevens de rubriek Contact.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.