Parochiebestuur

Parochiebestuur

Het parochiebestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de inkomsten en uitgaven van de parochie en voert het beheer over de kerkgebouwen en andere bezittingen van de parochie met inachtneming van de regels van het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt. Verder adviseert het bestuur het pastoraal team over het pastorale beleid.

Het parochiebestuur bestaat uit:

 

        Voorzitter:                          dhr. L. Peetam, pastoor

  • Vice-voorzitter:                     dhr. G. Oomen
  • Secretaris:                           dhr. H. v.d. Zanden
  • vrijwilligersbeleid:                   dhr. B. Veltman
  • Interim penningmeester:          dhr. P. van der Kallen
  • Personeelszaken:                   dhr. W. Rutten
  • Bouwzaken:                          dhr. J. Heestermans en dhr. G. Takkenkamp
  • Bestuurslid:                           dhr. P. Schretlen

 

 

Zie voor adresgegevens de rubriek Contact.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.