Algemene informatie

Parochie van de Heilige Familie

De parochie bestaat sinds 1 januari 2016 en is ontstaan uit de fusie van drie parochies nl. Jeruzalemparochie in Breda, St. Laurentius in Ulvenhout en H. Maria Hemelvaart in Bavel.

De Parochie van de Heilige Familie bestaat uit  3 parochiekernen rondom de Mariakerk en Laurentiuskerk (Ginneken), de St. Laurentiuskerk (Ulvenhout) en de H. Maria Hemelvaart. Elke parochiekern heeft zelfstandige werkgroepen en ontwikkelt eigen activiteiten. Daarnaast zijn er werkgroepen die voor de gehele parochie actief zijn. 

Zie voor adresgegevens de rubriek Contact gegevens


 

Pastoraal bezoek
Als u het op prijs stelt, dat een van de pastorale beroepskrachten u bezoekt, thuis of in het ziekenhuis, neem dan contact op met het secretariaat van uw parochiekern voor het maken van een afspraak.

Huwelijk
Wanneer u wilt trouwen, neem dan uiterlijk een half jaar voor de huwelijksdatum contact op met het secretariaat van uw parochiekern. U wordt dan uitgenodigd voor enkele voorbereidingsavonden. Samen met de voorganger, die uw huwelijk zal inzegenen, zal ook de viering worden besproken. Bij de planning van uw huwelijksdag dient u er rekening mee te houden, dat de burgerlijke huwelijkssluiting altijd aan de kerkelijke inzegening vooraf gaat.

Ziekenbezoek en Ziekenzalving
Als u bezoek in het ziekenhuis op prijs stelt kunt u dit laten weten via het secretariaat van uw parochiekern.

Communie thuis
Als u aan huis bent gebonden en thuis de communie wilt ontvangen nodigen we u uit om contact op te nemen met het secretariaat van uw parochiekern. We hebben vrijwilligers die dit graag voor u doen. Vooraf wordt met u een afspraak gemaakt. Ook als u bijvoorbeeld alleen rond hoogfeesten de communie wilt ontvangen kunt u altijd bellen naar een van de secretariaten.

Dopen in de Parochie van de Heilige Familie
Voor het aanmelden van dopelingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw parochiekern of met het centraal secretariaat. Voor ouders van dopelingen wordt op iedere eerste dinsdag van de maand om 20.00 uur een voorbereidingsavond gehouden in het parochiecentrum. Ouders van dopelingen krijgen daarvoor van het centraal secretariaat een schriftelijke uitnodiging. De voorbereidingsavond is ongeveer twee maanden voorafgaand aan de doop afhankelijk van de voorkeursdatum van de doop die op het aanmeldformulier staat vermeld. Het doorgaan van een voorbereidingsavond is mede afhankelijk van het aantal dopen in de parochies Bavel en Ulvenhout. In de zomervakantie is er maar één avond, in juli of in augustus. De bescheiden voor het samenstellen van het liturgieboekje worden per email toegestuurd.

Van ouders / verzorgers van dopelingen wordt gevraagd tijdig de kerkbijdrage te betalen. De gezinsbijdrage bedraagt voor 2017 minimaal € 116,00. Uiteraard bent u vrij om meer te geven. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL03 INGB 0001 0899 55 t.n.v. Parochie van de Heilige Familie te Breda.

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.